Pro poradce BOZP a PO

Pro OZO v prevenci rizik a požární ochraně může být jejich podnikání skvěle vydělávající a přitom časově nenáročné.

Individuální poradenství

hodina konzultace

3 000 Kč

„Efektivní podnikání v oblasti bezpečnosti práce“

Bezpečnost práce = efektivní zdroj příjmu

školení

4 900 Kč

„Vydělejte 80 000,-/měs. a pracujte jen 3 dny v týdnu!“

Osobní produktivita pro poradce

školení

2 900 Kč

„Mějte svoji práci a čas pod kontrolou.“

Podnikání v poradenství ISO 9001

Zavedený poradce v oblasti ISO 9001 může nenáročnými opatřeními snížit časovou náročnost svého podnikání a zvyšovat jeho zisky.

Individuální poradenství

hodina konzultace

3 000 Kč

„Efektivní podnikání v oblasti ISO 9001“

Poradenství ISO 9001 = efektivní zdroj příjmu

školení

3 900 Kč

„Realizujte nové zakázky extrémě produktivně a ziskově“

Osobní produktivita poradce

školení

2 900 Kč

„Mějte svoji práci a čas pod kontrolou.“

Certifikační společnosti

Certifikační společnost ovlivňuje svým přístupem k zákazníkům a poradcům jejich spokojenost. Právě ta je klíčem k novým zákazníkům.

Individuální poradenství

hodina konzultace

3 000 Kč

„Buďte velmi oblíbení u zákazníků i poradců.“

Atraktivní certifikační společnost

Školení

Cena na vyžádání

„Buďte velmi oblíbení u zákazníků i poradců.“

Osobní produktivita pro poradce

školení

2 900 Kč

„Mějte svoji práci a čas pod kontrolou.“

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě