Individuální poradenství „Atraktivní certifikační společnost“

Jak zajistit, aby Vaši certifikační společnost zákazníci i poradci milovali.

V dnešní době poptávka zákazníků po certifikaci ISO 9001 a dalších certifikacích je desetinová oproti situaci na trhu před 10 lety. Rovněž ceny za certifikační služby pro nové zákazníky výrazně klesly.

Certifikační společnosti čelí zajímavé výzvě: Jak dodržet pravidla definovaná požadavky akreditačních orgánů, případně i mateřské společnosti, a zároveň být zákaznicky atraktivní.

V průběhu individuálního poradenství budeme na základě konkrétního zadání hledat příležitosti pro zlepšení spokojenosti zákazníků a poradců při spolupráci s Vaší certifikační společností.

Na základě konkrétních požadavků lze individuální poradenství věnovat oblastem:

1) Co zákazníci od certifikační společnosti očekávají. Jaké jsou v rámci akreditačních požadavků možnosti pro splnění jejich očekávání?
2) Co poradci od certifikační společnosti očekávají. Jaké jsou v rámci akreditačních požadavků možnosti pro splnění jejich očekávání?
3) Jak efektivně a pro nové i stávající zákazníky přijatelným způsobem zdražovat.
4) Jak zmírnit riziko odchodu auditora k jiné certifikační společnosti.
5) Jak efektivně a produktivně organizovat práci jednotlivých zaměstnanců.

Hodinová sazba: 3 000 Kč / hod
Zvýhodněný balíček 4 hodin: 10 000 Kč

Pro informace nebo objednání individuálního poradenstvní mě kontaktujte na tel.: 736 488 929 nebo lubos@lubospok.cz.

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě