Školení „Atraktivní certifikační společnost“

Inspirujte se, co udělat, aby Vaši certifikační společnost zákazníci i poradci milovali.

V dnešní době poptávka zákazníků po certifikaci ISO 9001 a dalších certifikacích zanedbatelná oproti situaci na trhu před 10 lety. Rovněž ceny za certifikační služby pro nové zákazníky výrazně klesly.

Certifikační společnosti čelí zajímavé výzvě: Jak dodržet pravidla definovaná požadavky akreditačních orgánů, případně i mateřské společnosti, a zároveň být zákaznicky atraktivní.

Školení „Atraktivní certifikační společnost“ jsem připravil jako uzavřené školení v rámci 1 certifikační společnosti. Školení je určeno jejím vedoucím pracovníkům, obchodním manažerům a auditorům.

Na školení účastníkům předám konkrétní, srozumitelné a jednoduché informace, které certifikační společnost může využít jako inspiraci pro zvýšení své atraktivity pro zákazníky i poradce.

Na školení Vám předám informace:

1) Co zákazníci od certifikační společnosti očekávají.
2) Co poradci od certifikační společnosti očekávají.
3) Diskuse a hledání možných opatření (přípustných ve vztahu k akreditaci) pro zlepšení ve vztahu k očekávání zákazníků a poradců.
4) Jak efektivně a pro nové i stávající zákazníky přijatelným způsobem zdražovat.

Pro objednání školení mě kontaktujte (tel.: 736 488 929, mail.: lubos@lubospok.cz).

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě