Individuální poradenství „Efektivní podnikání zavedené společnosti v oblasti poradenství ISO 9001“

Udělejte si ze zavedeného poradenství ISO 9001 dobře vydělávající a časově nenáročné podnikání!

Zavedeným poradenstvím v oblasti certifikace ISO 9001 se lze dobře živit, ale špatná organizace práce vede k průměrnosti a obtížnému získávání nových zakázek.

V průběhu individuálního poradenství budeme na základě konkrétního zadání řešit Vaše požadavky ke zvýšení výkonnosti poradenství v oblasti certifikátů ISO 9001 a obdobných certifikátů. V průběhu celého poradenství bude kladen důraz na maximalizaci výdělků podnikání, minimalizaci jeho časové náročnosti a problematiku úspěšného získávání nových zákazníků.

Individuální poradenství je zaměřeno především na firmy se zaměstnanci, které podnikají v oblasti poradenství ISO 9001.

Dále mohou individuální poradenství využít podnikatelé na volné noze, kteří poskytují služby v oblasti ISO 9001 (OSVČ, obchodní společnosti s 1 pracovníkem). Pro podnikatele na volné noze však doporučuji účast na školení „Poradenství ISO 9001 = efektivní zdroj příjmu“. Toto školení je pro drtivou většinu účastníků efektivním a dostačujícím nástrojem pro okamžité zvýšení výdělků a efektivity podnikání.

Na základě konkrétních požadavků lze individuální poradenství věnovat oblastem:

1) Co zákazníci od poradce v oblasti ISO očekávají. V jakých oblastech podnikání je poptávka po certifikátech ISO.
2) Jak být pro nové zákazníky cenově dostupní a současně dosahovat vysokého výdělku. Jak pro zákazníky připravit nabídku, která úspěšně obstojí proti konkurenci.
3) Jak si produktivním způsobem organizovat práci při realizaci zakázky. Jak extrémně rychle vytvořit kompletní ISO dokumentaci. Jak spolupracovat s certifikačními společnostmi s ohledem na optimalizaci času pro realizaci zakázky.
4) Jak efektivně a pro nové i stávající zákazníky přijatelným způsobem zdražovat.
5) Jak efektivně, produktivně a ziskově organizovat práci jednotlivých zaměstnanců.

Hodinová sazba: 3 000 Kč / hod
Zvýhodněný balíček 4 hodin: 10 000 Kč

Pro informace nebo objednání individuálního poradenstvní mě kontaktujte na tel.: 736 488 929 nebo lubos@lubospok.cz.

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě