ISO 9001, které Vás nezdržuje!

Chcete získat certifikát ISO 9001 rychle a s nulovou administrativní zátěží?

Celé ISO je o jediné schůzce. Během 3 až 6 hodin mě povíte vše důležité o Vaší firmě.
To stačí, abych vytvořil kompletní dokumentaci ISO 9001.
Podruhé se potkáme až u certifikačního auditu. Tím ručím za jeho bezproblémový průběh.
(Pro firmy do 25 zaměstnanců.) 

Jsem jediný poradce, který udělá úplně vše za Vás.

Pro nabídku mě kontaktujte:

     tel.: 736 488 929

     mail: lubos.pok@easyiso.cz

Pomohu Vám i se získáním dalších certifikátů jako ISO 14001, ISO 45001, GMP+, ISO 27001, ISO 50001 nebo AS 9100.

Obraťte se na mě i v případě, že od zavedení ISO 9001 očekáváte optimalizaci firemních procesů. V takovém případě však počítejte s výrazně vyšší časovou i finanční náročností projektu.

Pracuji v rámci celé ČR.

Zabývám se také službami BOZP a PO. Více informací na www.easybozp.cz.

Už to nějakou dobu dělám:
- ISO 9001 jsem v roce 2003 vystudoval (titul Bc.)
- od roku 2005 podnikám v oboru
- více než 300 firmám jsem pomohl k snadnému získání certifikátu
- školím jiné poradce ISO 9001, jak snižovat časové nároky a administrativu u jejich zákazníků

 

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě