ISO 9001, které Vás nezdržuje!

Specializuji se na práci pro malé a střední firmy, které chtějí certifikát ISO 9001 získat rychle a s nulovou administrativní zátěží.

V praxi to u malé firmy obnáší 1 moji návštěvu v rozsahu 3 až 6 hodin. V průběhu této konzultace od zákazníka získám všechny potřebné informace pro vytvoření kompletní dokumentace ISO 9001. Poté se účastním certifikačního auditu, čímž zaručím jeho bezproblémový průběh.

Kromě základní normy ISO 9001 se intenzivně zabývám poradenstvím pro certifikaci dle norem ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001) a GMP+. Rovněž připravuji zákazníky na certifikaci podle dalších specifických nebo oborových norem jako ISO 13485, ISO 27001, ISO 50001 nebo AS 9100.

Věnuji se i projektům, kdy zákazník od zavedení systému ISO 9001 očekává optimalizaci firemních procesů. Při takovém zadání je nezbytné, aby zákazník byl připraven na výrazně vyšší časové i finanční nároky projektu.

Své služby poskytuji v rámci celé ČR.

Problematiku ISO 9001 jsem v roce 2003 vystudoval (titul Bc.) a od roku 2005 podnikám v oboru.

Dále se zabývám poradenstvím v oblasti BOZP a PO (školení zaměstnanců, legislativou vyžadovaná dokumentace). Více informací na www.easybozp.cz.

Společnost

EASY ISO, s.r.o.
IČ: 279 63 489
sídlo: Macháčkova 876/2, 318 00 Plzeň

Kontaktujte mě